Sikkerhetsstyringssystem ISM

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger. ISM (International Safety Management system)

Nedenfor gjengis kapittlene i ISM normen:

 1. Alminnelige bestemmelser.
 2. Politikk for sikkerhet og miljøvern.
 3. Selskapets ansvar og myndighet.
 4. Utpekt(e) person(er).
 5. Skipsførerens ansvar og myndighet.
 6. Ressurser og personell.
 7. Operasjoner om bord.
 8. Beredskap
 9. Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser.
 10. Vedlikehold av skip og utstyr.
 11. Dokumentasjon.
 12. Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet.

Endring i kvalifikasjonskrav for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser (AIS)

AIS-kurs er ikke lenger påkrevet for å få utstedt kompetansesertifikat for dekksoffiser etter STCW-konvensjonen.
Les mer

Reviderte emneplaner, STCW 78

Her er en del info fra Sjøfartsdirektoratet om de nye sertifikat reglene.

Reviderte emneplaner, STCW 78

Husk at de gamle sertifikatene etter STCW 95 er ugyldig etter 31.12.2016.

Når det gjelder Høyspent kurs for maskinister med M1 – M4 så skal alle ha kurset.

Se linken her: Emneplan oppgradering av yrkeskompetanse for maskinoffiserer (Manila-endringer).pdf

Godkjente utdanningsinstitusjoner: Finn kurssenter