Registrer reservedeler i Premaster

Deler

Legg til Fabrikant og Leverandør. Oppdater gjerne med Type og Serienummer
Skriv inn teksten på delen

Nyansatt hos Sirkel AS

Kristine Veum

Kristine Veum

Sirkel AS har rekruttert Kristine Veum. Kristine skal jobbe med salg og produksjon av sikkerhetstyringsystemet til Sirkel AS. Hun presenterer seg slik:

Eg heiter Kristine Veum og er frå Luster i Sogn. Tida flyg og mi fartstid innan fiskeri og havbruk utjger snart 20 år 🙂 Starta som byssejente, så ombordproduksjon, studier i Bodø før, med praksis i røkting av laks, etterkvart sal og eksport innan laks, og tørrfisk. Økologisk laks i Ålesund, før Vardø og kongekrabbeproduksjon og eksport. I Tromsø, redereidrift innan snøkrabbe. Eg ser fram mot nye arbeidsoppgåver i Sirkel AS.

Statusmeldinger April 2018

Ny Premaster versjon:

Premas har nå sluppet ut Premaster 2.14, og aller siste versjon ble tilgjengelig nå i begynnelsen av mai. For de som vil se nyetsbrevet fra Premas finnes det på hjemmesiden vår, http://www.sirkel-vs.no/nyheter-fra-premas/. Sirkel AS jobber med en oppgraderingsplan som vi kommer å presentere for våre kunder i nærmeste fremtid. Vi driver nå med testing og evaluering med tanke på våre kunders bruk av systemet.

Avvik, pålegg og andre hendelser.

Om fartøy eller rederi som er kunde av Sirkel AS får funn eller pålegg fra myndigheter, eller har andre sikkerhetsrelaterte spørsmål, så vil vi minne på om at vi er her med lang erfaring på å veilede eller utarbeide løsninger for å komme i mål og imøtekomme krav som stilles. Videresend gjerne informasjon, pålegg, funnliste osv til oss for å la oss vurdere hvordan vi tar det videre. Vi har i det siste tiden hatt flere kunder som har tatt i bruk vårt internkontroll system med suksess.

Sikkerhetsstyringssystem:

Har mannskapet kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet ombord, og er systemet gjort kjent blant hele besettningen. Dette er bla. spørsmål som er relevant ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.
Sirkel AS kan tilby gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for hele mannskapet. Vi kjører også kurs i avviksbehandling, risikovurdering, verneombudskurs og vedlikeholdssystem.