Statusmeldinger Februar 2018

Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter:
Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår. Les mer

Premaster GO
Premaster GO er et nytt produkt som gjør det mulig å kvittere ut jobber i et Web grensesnitt. Dette kan gjøres på en hvilken som helst plattform, på smart telefon, nettbrett, PC, MAC osv.
Her kan enkle operasjoner utføres.

Statusmeldinger Januar 2018

Inviterte fiskerinæringa til møte om nytt regelverk

  1. november i fjor trådde ILO-konvensjon nr. 188, som omhandlar arbeidsvilkår i fiskerisektoren, i kraft. Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet fiskerinæringa til eit møte der utfordringar rundt gjennomføringa av det nye regelverket var hovudtema. Les mer

 

Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer. Les mer

 

Utløserkrok til MOB-båt var ikke i henhold til krav i LSA koden:

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om en ulykke i forbindelse med utsetting av MOB-båt om bord i en passasjerferge. Under øvelse skulle besetningen om bord trene på utsetting og manøvrering av MOB-båten. Les mer

Statusmeldinger Desember 2017

Kampanje fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Les mer.

Dieselmotorer med EIAPP sertifikat:

En dieselmotor (over 130 kW) skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Reder må ved kjøp eller skifte av motor forsikre seg om at den testsyklus som er benyttet er tilpasset bruken av motoren, ref. kapittel 3 i koden: Les mer.

Forskrift om mindre rettelser i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven:

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt mindre endringer i en rekke forskrifter.

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått.

Samtlige forskrifter som endres, er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven. Les mer.

Nye sertifikater for fiskeskippere:

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018. Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
  • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1. Les mer