Statusmeldinger Desember 2017

Kampanje fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Les mer.

Dieselmotorer med EIAPP sertifikat:

En dieselmotor (over 130 kW) skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Reder må ved kjøp eller skifte av motor forsikre seg om at den testsyklus som er benyttet er tilpasset bruken av motoren, ref. kapittel 3 i koden: Les mer.

Forskrift om mindre rettelser i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven:

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt mindre endringer i en rekke forskrifter.

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått.

Samtlige forskrifter som endres, er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven. Les mer.

Nye sertifikater for fiskeskippere:

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018. Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
 • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1. Les mer

Sjøsikkerhetskonferansen 2017

Sirkel har deltatt på Sjøsikkerhetskonferansen 2017 i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det var to dager fylt med interessante innlegg fra Norges fremste på sine fagfelt.

 1. Risikobasert tilsyn.
  Sjøfartsdirektoratet informerte om risikobasert tilsyn som de tok i bruk fra 1.6.2017. Dette innebærer at fartøy vil rangeres ut i fra funn gjort tidligere og andre data, og hyppigheten på tilsyn vil bestemmes ut i fra om det er gjort mange funn tidligere. Se mer informasjon på Sjøfartsdirektoratet.
 2. Fokus på risiko, og sikkerhetstyring for mindre fartøy.
  I Sjøfartsdirektoratet sin fokus på risiko 2018 rapport og innsamlet data viser at det er mindre fartøy som har flest hendelser. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet i 2018 ha fokus på sikkerhetstyring i mindre fartøy. De har lagd en sjekkliste som kan lastes ned, og det er ingen hemmelighet at første punktet er det viktigste å oppfylle.  https://www.sjofartsdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk—dokumenter/ulykker-og-sikkerhet/rapporter/sjekkliste-2017-sikkerhetsstyring.pdf?t=1506668417823
 3. Demonstrasjon av fiskrisk.no og lastrisk.no. Nytt verktøy.
  For de som ønsket det så var det demonstrasjon av det nye verktøyet for riskovurdering, det er det sammenslåtte produktet av de tidligere fiskrisk.no og lastrisk.no. se Sjøfartsdirektoratet sin nettside for hvordan komme igang, Sirkel har også bruk av dette verktøyet på sine kurs, men lag deg gjerne en bruker og prøv det litt ut om du ikke har prøvd det før.

Det som er viktig å merke seg er at hensikten med å innføre sikkerhetstyring for mindre fartøy som ikke omfattes av ISM (International Safety Management Code), er ikke å ha det fulle regimet som denne omfatter, men å øke fokus på sikkerhet som tema også for mindre fartøy.

Få på plass noen enkle beskrivelser hovedaktiviteter som ofte omfatter:

 • Operative oppgaver
 • Vedlikehold
 • Risikovurderinger

Dette for å dokumentere at ting er gått igjennom, beskrevet og kommunisert til alle det berører.

Last ned og se Sjøfartsdirektoratet sin veileder for sikkerhetstyring for mindre fartøy. Ta kontakt med Sirkel om du ønsker hjelp fra oss på å få dette på plass.

Nyansatt hos Sirkel AS

Sirkel har rekruttert Kent-Ståle Hermansen. Kent kommer fra Evry AS, der han har jobbet som konsulent siden 1998. Kent er 43 år, gift med 3 barn. Han har allsidig erfaring fra sin tid i Evry, og har de siste årene jobbet som tekniker med ECM løsningen ephorte. Hos Sirkel vil han jobbe med levering og drift av løsningene våre. Han tiltrer stillingen 1.september i år.