Statusmeldinger Mars 2018

Samarbeid om hviletid for fiskere:
Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres. Les mer

Fokusområde 2018:
Sikkerhetsstyring på mindre fartøy (under 500 bt) blir fokusområde i 2018. Les mer
Kampanjesjekkliste som benyttes ved uanmeldte tilsyn: Les mer

Sikkerhetsstyringssystem:
Har mannskapet kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet ombord, og er systemet gjort kjent blant hele besettningen. Dette er bla. spørsmål som er relevant ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.
Sirkel AS kan tilby gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for hele mannskapet. Vi kjører også kurs i avviksbehandling, risikovurdering, verneombudskurs og vedlikeholdssystem.

Statusmeldinger Februar 2018

Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter:
Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår. Les mer

Premaster GO
Premaster GO er et nytt produkt som gjør det mulig å kvittere ut jobber i et Web grensesnitt. Dette kan gjøres på en hvilken som helst plattform, på smart telefon, nettbrett, PC, MAC osv.
Her kan enkle operasjoner utføres.

Statusmeldinger Januar 2018

Inviterte fiskerinæringa til møte om nytt regelverk

  1. november i fjor trådde ILO-konvensjon nr. 188, som omhandlar arbeidsvilkår i fiskerisektoren, i kraft. Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet fiskerinæringa til eit møte der utfordringar rundt gjennomføringa av det nye regelverket var hovudtema. Les mer

 

Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer. Les mer

 

Utløserkrok til MOB-båt var ikke i henhold til krav i LSA koden:

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om en ulykke i forbindelse med utsetting av MOB-båt om bord i en passasjerferge. Under øvelse skulle besetningen om bord trene på utsetting og manøvrering av MOB-båten. Les mer