Innlegg

Nyansatt hos Sirkel AS

Kristine Veum

Kristine Veum

Sirkel AS har rekruttert Kristine Veum. Kristine skal jobbe med salg og produksjon av sikkerhetstyringsystemet til Sirkel AS. Hun presenterer seg slik:

Eg heiter Kristine Veum og er frå Luster i Sogn. Tida flyg og mi fartstid innan fiskeri og havbruk utjger snart 20 år 🙂 Starta som byssejente, så ombordproduksjon, studier i Bodø før, med praksis i røkting av laks, etterkvart sal og eksport innan laks, og tørrfisk. Økologisk laks i Ålesund, før Vardø og kongekrabbeproduksjon og eksport. I Tromsø, redereidrift innan snøkrabbe. Eg ser fram mot nye arbeidsoppgåver i Sirkel AS.