Registrer reservedeler i Premaster

Deler

Legg til Fabrikant og Leverandør. Oppdater gjerne med Type og Serienummer
Skriv inn teksten på delen

Sjøsikkerhetskonferansen 2017

Sirkel har deltatt på Sjøsikkerhetskonferansen 2017 i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det var to dager fylt med interessante innlegg fra Norges fremste på sine fagfelt.

 1. Risikobasert tilsyn.
  Sjøfartsdirektoratet informerte om risikobasert tilsyn som de tok i bruk fra 1.6.2017. Dette innebærer at fartøy vil rangeres ut i fra funn gjort tidligere og andre data, og hyppigheten på tilsyn vil bestemmes ut i fra om det er gjort mange funn tidligere. Se mer informasjon på Sjøfartsdirektoratet.
 2. Fokus på risiko, og sikkerhetstyring for mindre fartøy.
  I Sjøfartsdirektoratet sin fokus på risiko 2018 rapport og innsamlet data viser at det er mindre fartøy som har flest hendelser. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet i 2018 ha fokus på sikkerhetstyring i mindre fartøy. De har lagd en sjekkliste som kan lastes ned, og det er ingen hemmelighet at første punktet er det viktigste å oppfylle.  https://www.sjofartsdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk—dokumenter/ulykker-og-sikkerhet/rapporter/sjekkliste-2017-sikkerhetsstyring.pdf?t=1506668417823
 3. Demonstrasjon av fiskrisk.no og lastrisk.no. Nytt verktøy.
  For de som ønsket det så var det demonstrasjon av det nye verktøyet for riskovurdering, det er det sammenslåtte produktet av de tidligere fiskrisk.no og lastrisk.no. se Sjøfartsdirektoratet sin nettside for hvordan komme igang, Sirkel har også bruk av dette verktøyet på sine kurs, men lag deg gjerne en bruker og prøv det litt ut om du ikke har prøvd det før.

Det som er viktig å merke seg er at hensikten med å innføre sikkerhetstyring for mindre fartøy som ikke omfattes av ISM (International Safety Management Code), er ikke å ha det fulle regimet som denne omfatter, men å øke fokus på sikkerhet som tema også for mindre fartøy.

Få på plass noen enkle beskrivelser hovedaktiviteter som ofte omfatter:

 • Operative oppgaver
 • Vedlikehold
 • Risikovurderinger

Dette for å dokumentere at ting er gått igjennom, beskrevet og kommunisert til alle det berører.

Last ned og se Sjøfartsdirektoratet sin veileder for sikkerhetstyring for mindre fartøy. Ta kontakt med Sirkel om du ønsker hjelp fra oss på å få dette på plass.

Nyansatt hos Sirkel AS

Sirkel har rekruttert Kent-Ståle Hermansen. Kent kommer fra Evry AS, der han har jobbet som konsulent siden 1998. Kent er 43 år, gift med 3 barn. Han har allsidig erfaring fra sin tid i Evry, og har de siste årene jobbet som tekniker med ECM løsningen ephorte. Hos Sirkel vil han jobbe med levering og drift av løsningene våre. Han tiltrer stillingen 1.september i år.

Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance)

Sirkel AS er innehaver av sertifikat for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance).

Med dette sertifikatet kan Sirkel AS drifte og ivareta rederiets ansvar for sikker drift av fartøy i hht. ISM koden (International Safety Management) og Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger

Vi har allerede iverksatt prosessen med sertifisering av flere fartøy tilknyttet Sirkel AS

 

 

BRM Assessor

Sirkel AS har sertifisert assessor som kan foreta bedømmelse av BRM (Bridge Resource Management).

Ta kontakt for mer informasjon

Sikkerhetsstyringssystem ISM

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger. ISM (International Safety Management system)

Nedenfor gjengis kapittlene i ISM normen:

 1. Alminnelige bestemmelser.
 2. Politikk for sikkerhet og miljøvern.
 3. Selskapets ansvar og myndighet.
 4. Utpekt(e) person(er).
 5. Skipsførerens ansvar og myndighet.
 6. Ressurser og personell.
 7. Operasjoner om bord.
 8. Beredskap
 9. Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser.
 10. Vedlikehold av skip og utstyr.
 11. Dokumentasjon.
 12. Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet.