Endring i kvalifikasjonskrav for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser (AIS)

AIS-kurs er ikke lenger påkrevet for å få utstedt kompetansesertifikat for dekksoffiser etter STCW-konvensjonen.
Les mer