Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance)

Sirkel AS er innehaver av sertifikat for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance).

Med dette sertifikatet kan Sirkel AS drifte og ivareta rederiets ansvar for sikker drift av fartøy i hht. ISM koden (International Safety Management) og Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger

Vi har allerede iverksatt prosessen med sertifisering av flere fartøy tilknyttet Sirkel AS