Nye miljøregler for skip

IMO (International Maritime Organization) har vedtatt nye regler for skip over 400 brt. som trer i kraft fra 1 januar 2013.

Regelen gjelder for alle fartøy, men enda usikkert om den vil gjelde for fartøy som kun opererer i nasjonal fart.
Verifikasjon av at SEEMP er ombord og implementert, vil skje fra første mellomliggende eller periodisk besiktigelse av IAPP (International Air Polution Prevention).
Dette er en skip spesifikk energieffektivitetsplan (SEEMP).
Dette i hht. MEPC (Marine Environment Protection Committee), 202(62) og 203(62).
SEEMP går i korthet ut på å utarbeide en skipsspesifikk energieffektivitetsplan hvor mulige energibesparende tiltak blir identifisert, vurdert implementert og fulgt opp. Retningslinjer for utvikling av SEEMP er gitt i resolusjon MEPC.213(63).

Bakgrunn:
Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) har regler om hindring av kloakkforurensning fra skip i vedlegg IV, regler om hindring av avfallsforurensning fra skip i vedlegg V og regler om hindring av luftforurensning i vedlegg VI. Norge har ratifisert konvensjonen og vedleggene, og er således forpliktet til å gjennomføre disse reglene.

  • Reglene om kloakkforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 9 og § 10.

Gjelder alle skip over 400 brt. (ISPP sertifikat)

  • Reglene om avfallsforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 11.

Gjelder alle skip over 100 brt.

  • Reglene om luftforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

Gjelder alle skip over 400 brt. (IAPP sertifikat)
Forslag til endring i forskrift om miljømessig sikkerhet
Klikk på linken over for å komme til Sjøfartsdirektoratet sin hjemmeside. Der vil dere kunne finne alle dokumentene som er nevnt over.
Høringsfristen var 30 november 2012.
SIRKEL vil kunne tilby å lage en plan for utarbeidelse og implementering av nevnte SEEMP manual.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vi har allerede levert til flere fartøy