Ny WEB-Portal

Vi har nå oppgradert WEB-Portalen til siste versjon av EK. Nå har vi fått dynamiske sider som gjør det enklere å finne dokumenter selv på den minste Smart telefon eller nettbrett.

Vi har vært gjennom en stor oppgradering av servere med tilhørende utstyr for å kunne nå framtiden på en effektiv måte.

Statusmelding September 2020

Vedlagt finner dere oppdatert telefonliste med kontaktpunkter til Havnestater. Alle som har SOPEP manual fra oss vil få denne oppdatert fra oss. Denne er å finne på WEB-Portalen og er kun på 4 sider i stedet for den store som er på 65+.

Oppdatering av dokumenter i WEB-Portalen:

Vi oppdager til stadighet at kunder får pålegg på ting som dere ikke kan dokumentere, men som dere har i Fartøyhåndboken. Ved kontroll er det derfor viktig at dere finner riktige dokumenter. Bruk søke funksjonen i WEB-Portalen og dere finner det med en gang.

Det er meget viktig at dere oppdaterer med nye dokumenter dere får tilsendt fra oss, og ikke minst. Fjern alle gamle dokumenter. Det hender dokumenter skal bort og da er det viktig å fjerne disse.

Det står i Endringslisten hvilke dokumenter som skal fjernes.

Kantringsulykke på grunn av lastforskyvning gjennom åpne luker i langskipsskott:

Fartøyet hadde gjort et notkast etter makrell og mannskapet jobbet med å pumpe fisken om bord da fartøyet startet å krenge mot styrbord. Nivået i lastetankene var på dette tidspunktet ca. 70 – 80 % ifølge fartøyets fører. Les mer

Statusmelding August 2020

Telefonliste i SOPEP manual:

Vi har nå fått tillatelse av Sjøfartsdirektoratet til å redustere IMO sin telefonliste med kyststater.

Den nye listen blir å inneholde all kontaktinformasjon for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Denne oppdateres på følgende datoer: 31. januar, 30. april, 31. juli og 31 oktober. Alle kunder som har SOPEP fra Sirkel AS vil få oppdatert denne listen på e-post.

Oppdateringer i Premaster:

Vi vil påse at alle har jobb på «Oppblåsbare Redningsvester», vi regner med at de fleste kunder har og bruker dette. Skulle det mot formodning være kunder som ikke har eller bruker slike, så er det bare å slette. Sjøfartsdirektoratet forlanger at disse skal kontrolleres årlig.