Sikkerhetsstyringssystem

Sirkel har utviklet et system for oppfølging av tekniske vedlikeholdsrutiner, og ikke minst oppfølging av brann- og redningsutstyr om bord. Vi benytter et vedlikeholds- og et dokumentstyringssystem som ivaretar reders og fartøyets krav til verifiserbart og dokumenterbart sikkerhetsstyringssystem.
Systemet tilfredstiller kravet i Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 7.Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle sikkerhetsstyringssystem

 • Dokumentstyring

  Dokumentstyringen holder orden på alt av dokumenter med versjonsnummer og utgivelsesdatoer

 • Vedlikeholdssystem

  Måten systemet er bygd opp på, med varsling når rutiner og kontroller om bord har forfall er godt mottatt av våre kunder. Flere rederi har allerede anskaffet systemet og de tilbakemeldinger vi får et utelukkende positive. Systemet har, beviselig, allerede avverget alvorlige maskinhavari ved at rutinemessig vedlikehold og kontroll av komponenter og utstyr gjennomføres systematisk. Likeledes har systemet alarmert reder/skipper når helseattester, fartøyets sertifikater og personlige sertifikater var i ferd med å løpe ut på gyldighetstid.

 • Web-løsninger

  Sirkel er i ferd med å legge ut manualer/dokumenter for våre kunder på web-løsning der den enkelte kun får tilgang til egne manualer/dokumenter. I tillegg kan fartøyet fylle ut egne skjema/sjekklister via web-løsningen. Det lages også automatisk et enkelt arkivsystem, som gjør at utfylte skjema/sjekklister enkelt kan gjenfinnes. Her har både fartøy og reder/rederi tilgang til arkivene.

 • Avvik via WEB-løsning

  Sirkel kan også tilby tilgang til elektronisk Avviksrapporteringssystem. Avvik og saksbehandling av avvik gjøres via web-løsning.

 • Risikovurdering via WEB-løsning

  Risikovurdering av risikofylte arbeidsoperasjoner vurderes etablert via web-løsning. Her vil etterspørsel avgjøre prioritet i forhold til andre utviklingsprosjekt som vi løpende kjører. Inn til videre ligger risikovurdering av arbeidsoperasjoner som en manuell del av vårt Sikkerhetsstyringssystem.

  Vi inviterer med dette til en uforpliktende samtale med oss; om vår kompetanse og om våre systemer for forebyggende vedlikehold og oppfølging av sikkerhetsrutiner, WEB-baserte løsninger for avvik/saksbehandling av avvik og risikovurderinger.