Sikkerhetsstyringssystem ISM for fiskefartøy over 500 brt.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske
a) ro-ro passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer
b) passasjerskip i innenriksfart sertifisert for mer enn 100 passasjerer
c) passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer i utenriksfart
d) lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer
e) fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer
f) flyttbare innretninger.

Forskriften gjelder ikke for fartøy som tilhører eller brukes av staten utenfor næringsvirksomhet.

Trer i kraft 1 jan 2015.

Sjøfartsdirektoratet

ISM – Normen