Statusmelding August 2020

Telefonliste i SOPEP manual:

Vi har nå fått tillatelse av Sjøfartsdirektoratet til å redustere IMO sin telefonliste med kyststater.

Den nye listen blir å inneholde all kontaktinformasjon for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Denne oppdateres på følgende datoer: 31. januar, 30. april, 31. juli og 31 oktober. Alle kunder som har SOPEP fra Sirkel AS vil få oppdatert denne listen på e-post.

Oppdateringer i Premaster:

Vi vil påse at alle har jobb på «Oppblåsbare Redningsvester», vi regner med at de fleste kunder har og bruker dette. Skulle det mot formodning være kunder som ikke har eller bruker slike, så er det bare å slette. Sjøfartsdirektoratet forlanger at disse skal kontrolleres årlig.