Sikkerhetsstyringssystem ISM

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger. ISM (International Safety Management system)

Nedenfor gjengis kapittlene i ISM normen:

 1. Alminnelige bestemmelser.
 2. Politikk for sikkerhet og miljøvern.
 3. Selskapets ansvar og myndighet.
 4. Utpekt(e) person(er).
 5. Skipsførerens ansvar og myndighet.
 6. Ressurser og personell.
 7. Operasjoner om bord.
 8. Beredskap
 9. Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser.
 10. Vedlikehold av skip og utstyr.
 11. Dokumentasjon.
 12. Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet.
Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger