PreMaster PRO

Denne versjonen inneholder kun Vedlikehold og deler, men kan oppgraderes med følgende enkeltmoduler:

 • Innkjøp
 • Sertifikat
 • Budsjett
 • Forsyninger
 • Medisin
 • Avvik
 • Risk
 • ISPS
 • Dokument
 • Mannskap

PreMaster PRO ISM

PreMaster ISM leveres også en egen versjon for ISM. Denne inneholder også følgende moduler:

 • Vedlikehold og Deler
 • Innkjøp
 • Avviks rapportering
 • RISK
 • Mannskap
 • Sertifikat (tekniske)
 • Dokumentstyring