Innehaver av DOC (Document of Compliance) utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Som medfører at vi kan drifte ISM for fiskefartøy.

Sirkel AS leverer primært Sikkerhetsstyringssystemer med Vedlikeholdssystemer for fiskeflåten.

Lang erfaring med leveranse til nybygg.

Lang erfaring med å tilpasse systemer også for andre fartøysgrupper.

Klargjøring av dokumentasjon og vedlikehold for klassing.

Lang erfaring med andre tekniske løsninger innen data og elektronikk.

Kontakt oss på 47 45 42 00