Reviderte emneplaner, STCW 78

Her er en del info fra Sjøfartsdirektoratet om de nye sertifikat reglene.

Reviderte emneplaner, STCW 78

Husk at de gamle sertifikatene etter STCW 95 er ugyldig etter 31.12.2016.

Når det gjelder Høyspent kurs for maskinister med M1 – M4 så skal alle ha kurset.

Se linken her: Emneplan oppgradering av yrkeskompetanse for maskinoffiserer (Manila-endringer).pdf

Godkjente utdanningsinstitusjoner: Finn kurssenter