Oppføringer av admin

Ny WEB-Portal

Vi har nå oppgradert WEB-Portalen til siste versjon av EK. Nå har vi fått dynamiske sider som gjør det enklere å finne dokumenter selv på den minste Smart telefon eller nettbrett. Vi har vært gjennom en stor oppgradering av servere med tilhørende utstyr for å kunne nå framtiden på en effektiv måte.

Statusmelding September 2020

Vedlagt finner dere oppdatert telefonliste med kontaktpunkter til Havnestater. Alle som har SOPEP manual fra oss vil få denne oppdatert fra oss. Denne er å finne på WEB-Portalen og er kun på 4 sider i stedet for den store som er på 65+. Oppdatering av dokumenter i WEB-Portalen: Vi oppdager til stadighet at kunder får […]

Statusmelding August 2020

Telefonliste i SOPEP manual: Vi har nå fått tillatelse av Sjøfartsdirektoratet til å redustere IMO sin telefonliste med kyststater. Den nye listen blir å inneholde all kontaktinformasjon for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Denne oppdateres på følgende datoer: 31. januar, 30. april, 31. juli og 31 oktober. Alle kunder som har SOPEP fra Sirkel AS vil […]

Statusmeldinger April 2018

Ny Premaster versjon: Premas har nå sluppet ut Premaster 2.14, og aller siste versjon ble tilgjengelig nå i begynnelsen av mai. For de som vil se nyetsbrevet fra Premas finnes det på hjemmesiden vår, http://www.sirkel-vs.no/nyheter-fra-premas/. Sirkel AS jobber med en oppgraderingsplan som vi kommer å presentere for våre kunder i nærmeste fremtid. Vi driver nå […]

Nyheter fra Premas

Her finner nyhetsbrev nr 1 – 2018 fra vår leverandør Premas. Der de forteller om: -Siste Premaster versjon som slippes i april 2018. -Premaster GO -Nye kunder PREMAS_nyhetsbrev_april2018

Statusmeldinger Mars 2018

Samarbeid om hviletid for fiskere: Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres. Les mer Fokusområde 2018: Sikkerhetsstyring på mindre fartøy (under 500 bt) blir fokusområde i 2018. Les mer Kampanjesjekkliste som benyttes ved uanmeldte tilsyn: Les mer Sikkerhetsstyringssystem: Har mannskapet kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet ombord, og er systemet […]

Statusmeldinger Februar 2018

Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter: Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår. Les mer Premaster GO Premaster GO er et nytt produkt som gjør det mulig å kvittere ut jobber i et Web grensesnitt. […]

Statusmeldinger Januar 2018

Inviterte fiskerinæringa til møte om nytt regelverk november i fjor trådde ILO-konvensjon nr. 188, som omhandlar arbeidsvilkår i fiskerisektoren, i kraft. Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet fiskerinæringa til eit møte der utfordringar rundt gjennomføringa av det nye regelverket var hovudtema. Les mer   Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy I forbindelse med gjennomføringen av den […]

Statusmeldinger Desember 2017

Kampanje fra Sjøfartsdirektoratet: Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Les mer. Dieselmotorer med EIAPP sertifikat: En dieselmotor (over 130 kW) skal være sertifisert og […]

Sjøsikkerhetskonferansen 2017

Sirkel har deltatt på Sjøsikkerhetskonferansen 2017 i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det var to dager fylt med interessante innlegg fra Norges fremste på sine fagfelt. Risikobasert tilsyn. Sjøfartsdirektoratet informerte om risikobasert tilsyn som de tok i bruk fra 1.6.2017. Dette innebærer at fartøy vil rangeres ut i fra funn gjort tidligere og andre data, og hyppigheten på […]