Statusmelding September 2020

Vedlagt finner dere oppdatert telefonliste med kontaktpunkter til Havnestater. Alle som har SOPEP manual fra oss vil få denne oppdatert fra oss. Denne er å finne på WEB-Portalen og er kun på 4 sider i stedet for den store som er på 65+.

Oppdatering av dokumenter i WEB-Portalen:

Vi oppdager til stadighet at kunder får pålegg på ting som dere ikke kan dokumentere, men som dere har i Fartøyhåndboken. Ved kontroll er det derfor viktig at dere finner riktige dokumenter. Bruk søke funksjonen i WEB-Portalen og dere finner det med en gang.

Det er meget viktig at dere oppdaterer med nye dokumenter dere får tilsendt fra oss, og ikke minst. Fjern alle gamle dokumenter. Det hender dokumenter skal bort og da er det viktig å fjerne disse.

Det står i Endringslisten hvilke dokumenter som skal fjernes.

Kantringsulykke på grunn av lastforskyvning gjennom åpne luker i langskipsskott:

Fartøyet hadde gjort et notkast etter makrell og mannskapet jobbet med å pumpe fisken om bord da fartøyet startet å krenge mot styrbord. Nivået i lastetankene var på dette tidspunktet ca. 70 – 80 % ifølge fartøyets fører. Les mer